• Jakab István

Felfüggeszti diszkriminatív gyakorlatát a NAV


A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatást tett közzé a bejegyzett élettársakat megillető illetékkedvezményekkel kapcsolatos adóhatósági gyakorlat megváltozásáról, mely szerint visszakaphatják a bejegyzett élettársak a korábban megfizetett öröklési, ajándékozási vagy visszterhes vagyonátruházási illetéket.

A bejegyzett élettársak vagyonszerzései vonatkozásában az illetékekről szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazásakor a házastársakra vonatkozó illetékkedvezményi és illetékmentességi szabályok figyelembe vételével kell eljárni.

A NAV felhívja azon bejegyzett élettársak figyelmét, akik korábban megfizették az öröklési, vagy ajándékozási, visszterhes vagyonátruházási illetéket, hogy az illeték visszatérítése érdekében kérelmet kell benyújtaniuk az adóhivatalhoz.

A kérelem mellé csatolniuk kell a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről kiállított anyakönyvi kivonatot. Az adóhatóság a visszatérítendő összeg után a jegybanki alapkamat kétszeresével azonos mértékű késedelmi kamatot fizet.

A szűkszavú közlemény nem tér ki arra, miért szakít az adóhatóság eddigi diszkriminatív és a törvényesség határát erősen próbára tévő gyakorlatán.

Míg a Nemzetgazdasági Minisztérium korábban közölte: a bejegyzett élettársi kapcsolat az azonos nemű párokra vonatkozik a törvény szerint, a különböző neműek a házasság mellett regisztrált élettársi kapcsolatot létesíthetnek, ezért rájuk az illetékmentesség nem vonatkozik.

A NAV közleménye itt található: https://www.nav.gov.hu/nav/ado/illetek/Tajekoztato_elettarsak.html?query=bejegyzett+%C3%A9lett%C3%A1rsi+kapcsolat

#LMBTjogok #NAV

0 hozzászólás

1/12

Head 3