• Jakab István

Hamis Gulyás örökbefogadással kapcsolatos indoklása

LMBTQ-JOGOK A gyermekek egészséges testi és lelki fejlődése érdekében korlátoznák a szexuális kisebbségek örökbefogadási jogait?


A járvány miatt nem állhat le a #homofób törvénykezés


Gulyás olyan dologra hivatkozott a kormányinfón, amely nem szerepel a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény indoklásában

Gulyás Gergely tegnap megindokolta, miért zárnák ki a szexuális kisebbségeket az örökbefogadásból, és a 2009-es baloldali kormányra hivatkozott.


A kormány rendszeresen azzal kritizálja az Európai Uniót, hogy a járványügyi védekezés helyett LMBTQ ügyekkel, gender-kérdésekkel, és hasonlókkal foglalkozik. Ennek tükrében, mi indokolta a veszélyhelyzet idején beterjesztett alkotmánymódosításokat? – tette fel a kérdést tegnap a Népszava a kormányinfón.


A kérdésére Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt válaszolta, hogy – az országgyűlési képviselőknek is dolgozniuk kell, ami azt jelenti, hogy a rendes törvényalkotási rendnek megfelelően kell a munkának folynia a parlamentben is. Majd kitért a feltett kérdésre, és a felelősséget a 2009-es baloldali kormányra hárította, és mindenki figyelmébe ajánlotta a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény indoklását, amelynek előadója Draskovics Tibor akkori igazságügyi és rendészeti miniszter volt. Gulyás azt is megjegyezte, hogy ebben a kérdésben Magyarországon teljes politikai egyetértés van.


Gulyás a 2009-es baloldali kormányra hárította annak felelősségét, hogy miért korlátozzák az LMBT-emberek jogait az örökbefogadásra vonatkozóan


Gulyás állítása szerint a „2009-ben elfogadott törvény következetesen és egyértelműen zárja ki a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének biztosítása érdekében, hogy azonos nemű párok gyermeket fogadjanak örökbe”.


Előkerestük a T/8847. számú a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, és annak indoklását, azonban abban nem találtunk olyan mondatot, amely a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének biztosítása érdekére hivatkozva zárná ki a bejegyzett élettársak közös örökbefogadásának lehetőségét. A törvényben egyébként nincs megindokolva annak oka, hogy miért nem fogadhatnak gyermeket örökbe közösen a bejegyzett élettársak.


A törvény valóban nem teszi lehetővé a bejegyzett élettársak közös örökbefogadását, ugyanakkor az egyéni örökbefogadást sem zárja ki. A törvény „a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek nem teszi lehetővé gyermek közös örökbefogadását. A bejegyzett élettársak egyrészt együttesen nem fogadhatnak örökbe, másrészt arra sincs lehetőségük, hogy az egyik bejegyzett élettárs partnerének gyermekét örökbe fogadja. Úgyszintén nem alkalmazhatóak esetükben a házassági névviselés szabályai, illetve az emberi reprodukcióra irányuló, külön törvény szerinti eljárásoknak a házastársakra vonatozó rendelkezései.”


A törvény indoklását alaposan átolvasva sem találtunk olyan mondat, amelyre Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter hivatkozott. A törvény indoklásában ez áll: „a javaslat a bejegyzett élettársi kapcsolatban élőknek nem teszi lehetővé gyermek közös örökbefogadását. A bejegyzett élettársak egyrészt együttesen nem fogadhatnak örökbe, másrészt arra sincs lehetőségük, hogy az egyik bejegyzett élettárs partnerének gyermekét örökbe fogadja.”


„A közös gyermekké fogadásnak a Csjt. alapján két esete van: amikor házastársak fogadnak akár együttesen, akár külön-külön (például eltérő időpontban) örökbe, illetve amikor az egyik

házastárs a másik gyermekét fogadja örökbe. A Javaslat a bejegyzett élettársak számára közös örökbefogadási jogot egyik említett esetben sem teszi lehetővé.”


A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény szelleme egyértelműen tetten érhető a baloldali kormány jogalkotási szándékait illetően. A jogalkotó szándéka a házassági egyenlőség felé mutató lépés volt, amely a törvény indoklásában meg is jelenik: „a jogalkotónak figyelemmel kell lennie arra is, hogy valamennyi országban erőteljesebben jelentkeznek azok a mozgalmak, amelyek az azonos nemű párok partnerkapcsolatának a különneműek házasságával való egyenrangúságát kívánják erősíteni”.


--

1/12

Head 3