• Identitás Magazin

Gyűlöletkeltés miatt a hatósághoz fordulnak! - Olvasói reakciók


Tiltsák el a melegeket a tanári pályától, orosz mintára vezessenek be a nem hagyományos szexuális kapcsolatok propagálását tiltó törvényt, tegyék lehetővé a rendőröknek és az anyakönyv-vezetőknek, hogy a melegeket diszkriminálják. Ilyen és ehhez hasonló javaslatokat fogalmazott meg Lakitelek volt Fideszes-es polgármestere hétfői a Magyar Hírlapban.

A Háttér Társaság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordul a médiatörvény által tiltott gyűlöletkeltés és kirekesztés miatt.

A volt polgármester szerint a meleg kifejezés azért értelmezhetetlen, mert nem a testhőmérsékletünkben van a különbség.

„Társadalmi pozícióknak, illetve foglalkozásoknak a nyíltan vállalt homoszexualitással való össze nem egyeztethetősége. Ezeket a pozíciókat, illetve foglalkozásokat ne lehessen betölteni, illetve művelni nyíltan vállalt homoszexuális orientációval.

„Gyermekeinket ne neveljék homoszexuális tanárok, Nemzeti Színházunkat ne igazgassa homoszexuális direktor, homoszexuális ne lehessen miniszterelnök, miniszter! Mindegy, hogy a homoszexualitás „adottság”, vagy önként választott.”

„A homoszexuálisokkal munkájuk során kapcsolatba kerülők lelkiismereti aggály esetén ne legyenek kötelesek végrehajtani bizonyos – munkájukból egyébként adódó – feladatokat… A Budapest Pride résztevőinek védelme alól az a rendőr, aki a homoszexualitást ellenzi, vagy ne kelljen homoszexuális párok élettársi kapcsolatát bejegyezni az azt elvi alapon ellenző anyakönyvvezetőnek.”

Olvasói kommentek

A homofób passzusok ismételgetése helyett, inkább lássuk, hogyan reagálnak minderre a Magyar Hírlap olvasói kommentjeikben.

Én Londonban élek. Szombaton színházba menet belecseppentem az itteni méretű pride felvonulásba.

Miért is? Mert pl. nem volt kerítés, aki kiszállt a metróból, oda jutott. Igaz az is, hogy senkit sem érdekelt az az öltönyben sétáló úr a többi, között, bár ott én voltam a más! Olyan nyugodt életérzést kívánok mindenkinek, mint amit én az öltönyömben éreztem a sokszázezer színes felvonuló között!+

Nagyon szép. Tiszta '30-as évek. Kérdés: mi akadályoz meg bárkit abban, hogy a "homoszexuális" szót bármikor kicserélje a fenti szövegben mondjuk "zsidó"-ra, "értelmiségi"-re, "cigány"-ra, "sváb"-ra, "román"-ra, vagy akármi másra? Ugyan is e behelyettesítésekkel is értelmes, egész mondatok lesznek.

Mondok valamit: engem nem érdekel senki szexuális beállítottsága. Nem zavar, és nem rajongok érte: nem érdekel. Ha valami dolgom van Veled, nem érdekel, hogy kivel, mit, és hogyan csinálsz az ágyban, vagy a disco hátsó vécéjében. Nem az én dolgom, nem rám tartozik. Ezért nem ez alapján foglak megítélni. Ha Te meleg vagy, én attól még nem leszek az. És ha te gyűlölöd a melegeket, attól én még nem fogom. Ha ránézek egy másik emberre, akkor nem az jut azonnal eszembe róla, hogy vajon szereti e seggbe.

Természetellenes, azt mondják. Naponta vajon hány természetellenes dolgot művelünk? Hány természetellenes eszközt használunk? Rengeteget.

Csinálják a négy fal között? Miért, az emeber amúgy hol szokott szexelni egyébként? Ott, ahol más nem látja, nem? Igen, még a melegek is.

Kb. két mondatig jutottam, de utána agyhalál. Sajnálatos, hogy ilyen begyöpösödött agyú, gyűlölettől vezérelt idióták vezetik az országot, akik valahol gondolkodásban a XIX. században rekedtek (de lehet még messzebb). De azért a véleményszabadság nyilvánításhoz még hozzászólnék, mivel szemmel láthatóan (már bocsánat a kifejezésért) ez a díszf..sz nincsen tisztában: a véleménynyilvánítás addig terjed, amíg azzal nem bélyegzek, avagy rekesztek ki másokat.

Na mármost ha a "büszke, keresztény" (muhahahahh!!!) heterók azt mondogatják, hogy ne vonuljatok, tegyétek a négy fal között, betegek vagytok, stb. az egyrészt megbélyegzés, másrészt mások szabad vélemény és gyülekezés jogának a korlátozása, akik ugyanúgy adóznak (tudjátok? az az a pénz, amiből csillagászati összegeket vesztek fel, de senki sem bírálja a munkátokat, vagy ha mégis - lásd nyilvánosság - akkor nektek áll feljebb, mivel a felelősség fogalmával sem vagytok tisztában), élnek, lélegeznek, stb. Ha egy politikus ilyen alapvető tényekkel nincs tisztában (márpedig nincs), az alkalmatlan mindenfajta pozíció betöltésére.

Nem voltunk képesek tanulni a múlt iszonyatos hibáiból, újra át fogjuk őket élni! Ez a cikk a bevezetője a kirekesztő törvények meghozatalának.

Ha a homoszexuálisok elleni törvényerejű fellépést nem fogadja megfelelő társadalmi ellenállás, akkor jó eséllyel megvan a reménye annak, hogy majd a zsidók, vagy a civil szervezetek elleni törvények meghozatala is társadalmi elfogadottsággal bírnak.

Egyébként már születtek kirekesztő szabályozások az iskolai oktatás területén. Azokban a hitoktatóktól, az erkölcstan oktatóitól követelnek meg kirekesztő követelményeket. Volt miattuk egy kicsinyke hőbörgés, de a társadalom lenyelte, mert nem érte el az ingerküszöböt.

Nekem mostanában egyre többször ugrik be az a film, amely az Oroszországban működő koreai munkatáboroktól szól. Tartok tőle, hogy baráti segítségként mi is megkaphatnánk ezt a lehetőséget régi(új) példaképünktől. Vonatoztató logisztikában meg nagyon jók vagyunk, mint azt már bizonyítottuk a gázkamrába irányított vonatok esetében.

Ezekben sincs semmi gyűlölet. Tudjuk mi lett a vége.

1939.05.05 Második zsidótörvény „a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról"

1939 : IV. TÖRVÉNYCIKK a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról.

4. §. Zsidót nem lehet az országgyűlés felsőházának tagjává megválasztani, kivéve az izraelita hitfelekezet képviseletére hivatott lelkészeket.

Zsidó mint legtöbb adófizető nem lehet a községi képviselőtestület tagja. Zsidót a törvényhatósági és a községi legtöbb adófizetők névjegyzékébe nem lehet felvenni.

5. §. Tisztviselőként vagy egyéb alkalmazottként zsidó nem léphet az állam, törvényhatóság, község, úgyszintén bármely más köztestület, közintézet vagy közüzem szolgálatába. Ez a rendelkezés a társadalombiztosító intézetek szerződött és ideiglenesen megbízott orvosaira is irányadó. A biztosító intézet elnöke az intézet zsidó szerződött orvosainak szerződéses jogviszonyát egy évi felmondással megszüntetheti.

A közép-, a középfokú és a szakiskolákban oktatást végző zsidó tanárokat, a népiskolákban oktatást végző zsidó tanítókat, továbbá a zsidó községi, jegyzőket (körjegyzőket) az 1943. évi január hó 1. napjáig, a zsidó kir. ítélőbírákat és a kir. ügyészségek zsidó tagjait az 1940. évi január hó 1. napjával nyugdíjazni kell, illetőleg az erre irányadó szabályok szerint a szolgálatból végkielégítéssel el kell bocsátani. Nem terjed ki ez a rendelkezés arra, aki az előbb meghatározott időpont eltelte előtt a közszolgálat más ágában nyer alkalmazást.

6. §. Zsidót kir. közjegyzőnek, hites tolmácsnak, állandó bírósági vagy más hivatalos szakértőnek (becsüsnek) kinevezni, közjegyzői helyettesnek kirendelni, zsidónak szabadalmi ügyvivői jogosítványt adni nem lehet.

10. §. Akár időszaki, akár nem időszaki lap szerkesztésében állandó munkaviszonyban álló munkatársul zsidókat csak az értelmiségi munkakörben foglalkoztatottakra megállapított szabályoknak

(17. §.) megfelelően lehet alkalmazni.

Zsidó nem lehet időszaki lap felelős szerkesztője, kiadója, főszerkesztője, vagy bármily névvel megjelölt olyan munkatársa, aki a lap szellemi irányát megszabja, vagy a lap szerkesztésében egyébként irányító befolyást gyakorol. Ezt a rendelkezést a 2. §. első bekezdésében megjelölt személyekre is alkalmazni kell.

11. §. Zsidó nem lehet színház igazgatója, művészeti titkára, dramaturgja vagy bármily névvel megjelölt olyan alkalmazottja, aki a színház szellemi vagy művészeti irányát megszabja, a színház művészi személyzetének alkalmazásában vagy a színház művészeti ügyvitelében egyébként irányító befolyást gyakorol.

#gyűlöletkeltés #szélsőjobb #MagyarHírlap #HáttérTársaság

0 hozzászólás

1/12

Head 3