top of page

És te mikor vesztetted el?


Szüzességüket az emberek igen különböző korban veszítik el, éppen ezért készült egy tanulmány, mely felfedi szexuális fejlődésünk útját, melynek a szüzesség elvesztése az egyik fő állomása.

Érdekes körkép a szüzesség elvesztéséről

Meglepő az eredménye annak a kutatásnak, melyet melegek és biszexuálisok között végzetek – a téma pedig nem más mint a szüzesség elvesztése.

A felmérésben összesen 1.000 ember vett részt – 500 európai és 500 amerikait kérdeztek, hogy kiértékelhessék a szexuális tapasztalatokat.

A tanulmány az eredményeket kategóriák szerint különbözteti meg, mint szexualitás, generáció, politikai hovatartozás és egyéb.

A kutatás készítője szerint a szexuális fejlődésünk függ a belső késztetésünktől, a meglévő tudásunk alapjaitól, és az egyéni szexuális fejlődésünk iránti vágytól.

Szexuális ébredés - szüzesség elvesztése A melegek esetén, a szüzesség elvesztésének átlagéletkora 17,9 év, míg a szexuális felismerés, azaz amikor kezdenek tisztában lenni a szexuális érzéseikkel és ösztöneikkel, az 13,8 év.

Mindazoknál, akik biszexuálisnak vallják magukat, a kettő közti életkorbeli különbség jelentéktelen. A szüzesség elvesztése nagyjából 16,2 év körül van, míg a szexuális felébredés 15 év körül.

Fontos különbséget tenni a generációk között is, hiszen az elkészült jelentés alapján az X generáció (akik 1960 és 1980 között születtek) esetén a szüzesség elvesztésének legmagasabb átlagéletkora 18,1 év.

A vizsgált személyek közül egyedül a republikánusok azok, akiknél a szüzesség elvesztése előbb volt, mint a szexuális orientáció kialakulása, vagyis az ő esetükben a szüzesség elvesztése 17,4 éves korban, míg a szexuális felébredés 18,4 éves korban történt.

Fontos megjegyezni, hogy a meleg válaszadók szexuális hovatartozása – minden más egyéb demográfiai csoporttal ellentétben – sokkal korábban alakult ki, de majdnem ők veszítették el legkésőbb a szüzességüket.

Tanulás és hajtóerő Szinte minden válaszadó - földrajzi helytől függetlenül - azt nyilatkozta hogy a legtöbb tudást, tapasztalat útján szerezte. Ezt követik a pornóból tanult ismeretek, amelyről a melegek és heterók 82%-a, míg a biszexuálisok 84%-a vélte hasznosnak.

Szerintük a családtól kapott támogatás, tájékoztatás, illetve ismeret volt a legkevésbé hasznos a számukra.

Legnagyobb számban (32%) főleg az európaiak halogatták a kérdőív, tanulással kapcsolatos kérdéseinek megválaszolását.

A megkérdezettek 62%-a szerint a szexuális felébredéshez vezető legnagyobb motivációt egy színész vagy színésznő személye okozta, míg a második legnagyobb hajtóerő (30%-uk szerint) a testvér barátja volt, míg 14%-uknál egy tanár.

Biszexuális-szemlélet Az Y generáció 31%-a szerint a biszexuálisok a férfiak, és a nők felé egyaránt vonzódnak. Ez a legnagyobb szám, hiszen az X generáció 9%-a, míg a „baby boom” nemzedék 5%-a vélekedik így. Ugyanakkor az Y generáció a legnyitottabb a szexualitás felé, és 38%-uk szívesen randizna egy biszexuálissal, és 46%-uk hisz az összetett szexualitásban.

Ellenben csak a baby boom generáció 3%-a randizna biszexuálissal, és csak 5%-uk hisz a szexualitás spektrumában, míg az X generációnál ez 7% és 11%.

Természetesen jelentős különbség mutatkozott a nemek között is, ugyanis a férfiak 30%-a randizna biszexuálissal, és 34%-uk hisz a tömény szexben, ellenben a nőknél ezek a számok jóval alacsonyabbak, mert 19% és 29 %.

Persze, ezek csak számok, és csak ezer embert kérdeztek meg a tanulmányhoz, de minden bizonnyal tükrözik a valóságot.

Írd meg nekünk emailben vagy a Facebookon, hogy mi a tapasztalatod cikkben említett, egyes életkorokra jellemző szexuális tapasztalatok kapcsán, hogy valamelyest képet kaphassunk a hazai helyzetről.