top of page

Az LMBTQI személyekkel szembeni gyűlölet-bűncselekményekről - 1. rész


Cikksorozatunk következő részében egy meglehetősen szomorú jelenséggel, az LMBTQI személyeket érintő gyűlölt-bűncselekményekkel kapcsolatos tudnivalókat ismertetjük.

Korlátolt büntetőjog

Jelen cikk a gyűlölet-bűncselekmények jelentését, felismerését, valamint azt taglalja, hogy milyen szervezetekhez fordulhatunk, amennyiben ilyen cselekményt észlelünk, vagy annak áldozata leszünk

A következő részben a rendőrség és a nyomozó hatóság (ügyészség), valamint a bíróság előtt lezajló büntetőeljárást ismertetjük.

A gyűlölet-bűncselekmény olyan bűncselekmény, amelynek indítéka egy embercsoporttal szembeni előítélet. A cselekmény kiváltásának oka ebben az esetben az illető hovatartozása, amely lehet a rassz, az etnikai származás, a nyelv, a vallás, a nemzeti hovatartozás, a szexuális irányultság, a nem, a nemi identitás és annak kifejezése, vagy egy-egy embercsoport más lényegi tulajdonsága.

Az előítéletből megvalósuló bűncselekmény elkövetési módjai:

▪ fizikai bántalmazás;

▪ szexuális erőszak; ▪ megfélemlítés, fenyegetés, bullying;

▪ vandalizmus, rongálás; ▪ bántó, gyűlölködő levelek vagy üzenetek küldése;

▪ zaklatás (pl. állandó hívogatás vagy üzenetek küldése);

▪ csoport, illetve annak tagja elleni erőszakra vagy gyűlöletre uszítás.

A jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyv (a továbbiakban: Btk. 332.§) a következő nevesített bűncselekményeket ismeri:

- közösség elleni uszítást, amely akkor valósul meg, ha valaki nagy nyilvánosság előtt a lakosság egyes csoportjai ellen – többek között nemi identitásra, szexuális irányultságra tekintettel – erőszakra vagy gyűlöletre uszít.

- közösség tagja elleni erőszakot (Btk. 216.§) követ el az a személy, vagy személyek, aki(k) valakinek a nemi identitása vagy szexuális irányultsága miatt olyan, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy az adott csoport tagjában riadalmat keltsen. Ilyen kihívóan közösségellenes magatartás például a homofób vagy transzfób skandálás vagy egy vagyontárgyak, ingóságok megrongálása. Súlyosabban minősülő bűncselekmény, ha valaki mást a nemi identitása vagy szexuális irányultsága miatt bántalmaz, illetve erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön.

A közösség elleni uszítás (gyűlöletbeszéd) LMBTQI emberek ellen napjainkban leggyakrabban az online térben valósul meg, de természetesen ez megvalósulhat élőszóban egy gyűlésen is.

Mik a teendők gyűlöletbűncselekmény esetén?

Ha megtámadtak vagy attól kell tartanod, hogy megtámadnak, vagy mást támadtak meg és te szemtanúja vagy, először is ügyelj a biztonságodra! Ha a rendőrség segítségére van szükséged, hívd a 112-es segélyhívószámot, és értesítsd őket!

Ha nem szeretnéd értesíteni a rendőrséget, akkor mindenképpen kérj információt a Háttér Társaság Jogsegélyszolgálatától, amelynek elérhetőségeit a www.hatter.hu/jogsegely oldalon találod meg, vagy írj e-mailt a jogsegely@hatter.hu címre, hívd fel Információs- és lelkisegélyszolgálot a 137-37 telefonszámon, töltsd ki a www.jelentsd-a-homofobiat.hu vagy a