1/1
  • Identitás információ

Meleg propaganda az iskolákban?


A Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szimpozion Egyesület válasza a Mi Hazánk Mozgalom által, az ún. „iskolai melegpropaganda” ellen benyújtott határozati javaslatra, amely a Melegség és Megismerés iskolai program ellehetetlenítését célozza meg.

A 2000 óta működő programot az iskolák hívják meg

A Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szimpozion Egyesület nyilatkozata

Meggyőződésünk szerint a politikai pártoknak nincs semmi keresnivalójuk a közhasznú civil szervezetek tevékenysége tartalmának szabályozásában és a pedagógusok döntéshozatalában arról, hogy milyen tantervek által előírt tartalmakat hogyan visznek be az óráikra, illetve milyen tájékoztató programokat hívnak meg tanterven kívüli, de iskolai programjukban szereplő eseményekre az iskolájukba.

Dúró Dóra állításával ellentétben, miszerint „az utóbbi időkben” programunk „bejelentkezett” volna iskolákba, a Melegség és Megismerés iskolai program a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Szimpozion Egyesület 2000 óta működő programja, amelyet iskolák hívnak meg. A program célja a melegségről és az LMBT emberekről szóló tévhitek és előítéletek oszlatása, valamint annak elősegítése, hogy az iskola befogadó hellyé váljon, ahol az LMBT diákok megkülönböztetés, kirekesztés és bántalmazás nélkül tudják végigvinni tanulmányaikat. A program szakmai vezetői rendelkeznek a szükséges tudással, kompetenciákkal, készségekkel és gyakorlattal, mind a pedagógia, mind a melegséggel kapcsolatos kérdések megvitatása terén. A program foglalkozásvezetői szakmai képzésen és továbbképzéseken vesznek részt, és rendszeres visszajelzést kapnak munkájukról a foglalkozásvezető társaiktól, a program vezetőitől, és a foglalkozáson résztvevő diákoktól és tanároktól. Amennyiben a programot meghívó iskolák a program képviselőit tartják a legalkalmasabbnak a téma megvitatására, semmi szükség arra, hogy a témához nem értő, azzal nem foglalkozó politikusok határozzák meg, hogy a programot meghívhatják-e tanárok iskolákba vagy sem.

Bárki számára, aki ismeri a programot, illetve meghívta már iskolába, nyilvánvaló, hogy a foglalkozásoknak semmi köze a propagandához. Dúró Dóra nyilvánvalóan egyáltalán nem ismeri a programot, nem vett részt iskolai foglalkozásokon, nem kereste meg a program vezetőit, hogy tájékozódjon. Mi sem tartjuk helyesnek az iskolai propagandát, például különösen károsnak gondoljuk a jelenleg használatos kerettantervekben megjelenő abortusz-ellenes és család-propagandát, amely – propaganda-jellegéből és politikai céljaiból kifolyólag – nem reflektál a valós társadalmi viszonyokra: Nem veszi figyelembe a társadalmat alkotó nők és férfiak, valamint családok sokféleségét, hagyományos és egyenlőtlen szerepeket jelöl ki a nemeknek, és a létét sem ismeri el a szexuális irányultságukban vagy nemi identitásukban e propaganda által rendkívül szűkre szabott normáktól eltérő egyéneknek és csoportoknak.

Dúró Dóra e határozati javaslat benyújtásával egy időben zászlajára tűzte az iskolai erőszak megfékezését. Törekvését maximálisan támogatjuk, viszont felhívnánk a figyelmét, hogy az iskolai erőszak eseteinek egy jelentős része nemi illetve szexuális alapú, és többek között meleg vagy annak vélt diákok ellen irányul. Javasoljuk tanulmányozni a Háttér Társaság friss kutatását a témában A Melegség és Megismerés program segítséget nyújthat olyan befogadó iskolai környezet kialakításában, amelyben a homofób erőszak nem elfogadott. Ezért inkább programunk támogatását várnánk egy olyan politikustól, aki az iskolai erőszak ellen kíván fellépni.

A sokféleség és az elfogadás európai alapértékek. Reméljük, különösen az európai parlamenti választások előtt, hogy az országgyűlés az európai értékeket szem előtt tartva fogja kezelni a témát, és nem fog olyan törvényjavaslatot létrehozni és elfogadni, amelynek hosszútávú eredménye várhatóan az iskolai erőszak további növekedése, a fiatal generációk szociális készségeinek beszűkülése és a társadalmi megosztottság további növelése lenne.

#politika #Labrisz #SzimpozionEgyesület #queerinfo

0 hozzászólás

Head 3