top of page

"Örökbe fogadni ma Magyarországon nem egyszerű dolog"


Az örökbefogadás lehetősége sokak számára az egyetlen reményt jelentheti arra, hogy szülőkké válhassanak. Sajnos a magyar modell koránstem egyszerű és számos hibával működik, ahogy ezt interjúalanyaim is megerősítik majd.

Az örökbefogadási rendszer jellemzői hazánkban - 1. rész

Ismerkedjetek meg egy heteroszexuális párral, akik nagyon részletesen mutatják be a szülővé válásért folytatott harcukat

A szerencsés véletlen úgy hozta, hogy felhívásunkra heteroszexuális párok és egyedülállók is jelentkeztek, ezért cikksorozatunk még változatosabb lesz, hiszen jól láthatóvá válik, hogy az intézményrendszer nemcsak az LMBTQI, hanem a heteroszexuális személyek számára is sokszor bonyolult és felesleges várakozási időkkel teletűzdelt.

Andi és Csabi vagyunk, lassan 40-es házaspár. Gyakorlatilag az első pillanattól szerettünk volna gyermeket. Amennyit a jó Isten ad annyit. Sajnos nagyon hamar kiderült, hogy természetes úton nem válhatunk szülővé, és a miértre nincs válasz, avagy megkaptuk az „ismeretlen eredetű meddőség” bélyeget.

A próbálkozásainkat 6 inszemináció követte ebből egy terhesség lett, de sajnos a 7. héten megkésett vetéléssel (missed ab.) végződött, és műszeres befejezést igényelt.

A sikertelen inszeminációkat lombik próbálkozások követték, összesen 3 lombikunk volt, ebből elsőre lett egy ikerterhesség, de ott a 9. héten szintén megkésett vetélés miatt elmentek a babák (szintén műszeres befejezés lett a vége, ráadásul egy héten belül 2x kellett műteni, a gyors méhszáj záródás miatt), a második lombikot a gyógyszeres kezelés alatt abba kellett hagyni, mert rosszul reagáltam a gyógyszerekre, a harmadik lombikunkból szintén sikeres volt, de ezúttal már az 5. héten gyakorlatilag egy erősebb menstruáció keretein belül elment a baba. Ekkor döntöttünk úgy, hogy az örökbefogadás lesz a mi utunk.

Örökbefogadni ma Magyarországon nem egyszerű dolog. Ez egyrészről jó, hiszen különböző szűrőkön mennek át a párok, másrészről sokszor teljesen felesleges köröket kell futni. Első lépésként jelentkezni kell a Területileg Illetékes Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz (TEGYESZ), ahol az első beszélgetés során kiderül, hogy az örökbefogadni szándékozó párnak milyen elképzelései vannak a gyermekről, akit a családjukba szeretnének fogadni. Ami kőbe van vésve: Az örökbefogadó és az örökbefogadott gyermek között minimum 16, maximum 45 év korkülönbség lehet.

Az örökbefogadó legfiatalabb életkora legalább 25 év kell legyen. Testvér örökbefogadása esetén a már családban nevelkedő gyermeknél csak kisebb gyermeket lehet örökbefogadni, függetlenül attól, hogy a gyermek vérszerinti vagy örökbefogadott.

Amennyiben nem vérszerinti testvér kerül örökbefogadásra, akkor általánosságban él az a szabály, hogy legalább 2 év korkülönbségnek kell lennie a testvérek között. Amennyiben vér szerinti testvér kerül örökbefogadásra, akkor a 2 éves szabály nem él. Mindenképp meg kell adni pl. hogy milyen korú gyermeket fogadnának örökbe, van-e nemi kikötésük, hivatalosan származási kikötést nem lehet tenni, de a valóság azt igazolja, hogy ha burkoltan is, de szerepel az aktánkban, hogy fogadunk-e nem magyar származású gyermeket.

Meg kell adni, hogy milyen esetleges betegségeket fogad el a pár (pl. Down-kór, testi-értelmi fogyatékosság stb.)Azok akik örökbefogadásra jelentkeznek, át kell esniük egy pszichológiai vizsgálaton, környezettanulmányon, illetve részt kell venni egy tanfolyamon, melynek elvégzése után derül ki, hogy a hatóság a jelentkezőket alkalmasnak nyilvánítja-e az örökbefogadásra.

A tanfolyam díja ma már elég borsos, 60ezer forint/főtől indul, de minden TEGYESZ kirendeltségénél más a tarifa.Ha megvan a pszichológiai vizsgálat, a környezettanulmány, a körzeti orvos jelentése (hogy nem áll fenn olyan betegség, amely befolyásolja a gyermek egészséges fejlődését),valamint a tanfolyam, akkor a TEGYESZ javaslatot küld a lakóhely szerinti illetékes gyámhivatalnak, hogy alkalmas a pár az örökbefogadásra.

Na itt van egy érdekes kis csavar a történetben. A TEGYESZ, aki a vizsgálatot lefojtatja javaslatot tesz a gyámhivatalnak, a gyámhivatal a határozat meghozatalakor arra vár 15 napot, hogy a TEGYESZ megfellebbezi-e a saját döntését, miszerint alkalmasak vagyunk, hiába mond le mindenki a fellebbezési jogáról (ez nálunk legalábbis így zajlott, sajnos gyámhivatalonként, és TEGYESZenként eltérő lehet az ügyintézés)Ha a bolygók együttállnak, akkor jogerőre emelkedik a határozat, melyben alkalmasnak nyilvánították a párt, hogy egy gyermeket örökbefogadhasson, és kezdődhet a várakozás, a sorban állás.

Fontos kiemelni, hogy a Gólyahír Egyesület csak házaspárok jelentkezését fogadja, mi is az ő segítségüket vettük igénybe.

Örökbefogadás tekintetében 2 fajtát különböztetünk meg, nyílt és titkos örökbefogadás.

Nyílt örökbefogadás esetén Legalább a szülőanyát ismeri (optimális esetben az életet adó apát is ismerik) az örökbefogadni szándékozó pár, az életet adó anya a gyermek megszületése után írásban a gyámhivatal, és az örökbefogadni szándékozó pár előtt mondd le a gyermekről. Ezen típusú örökbefogadások alkalmával az esetek túlnyomó többségében újszülöttek kerülnek új családba.

Titkos örökbefogadás Ebben az esetben, az életet adó szülők, és az örökbefogadni szándékozók nem találkoznak egymással. Ilyenek pl. az inkubátorban hagyott babák esetei, nagyobb gyermek örökbefogadása stb.

Pro és kontra:

Nyílt örökbefogadásnál a vér szerinti szülőt ismerjük, megtudhatjuk, hogy pontosan miért mondd le az életet adó a gyermekről, megismerhetjük a gyermek gyökereit.

Ellene szól, hogy a nyíltsága miatt a gyámhivatali ügyintézés során megismerheti az adatainkat, ezáltal teret adva a későbbi esetleges kapcsolatfelvételnek, bár a szakemberek, és saját tapasztalataim szerint is erre igen kevés az esély.

Titkos örökbefogadás esetén a vérszerinti és az örökbefogadó szülők nem ismerik egymást. Nem ismerik meg egymás adatait sem.

A gyermek korábbi életéről hiányos a dokumentáció, vagy egyáltalán nincs. Ez a későbbiek folyamán nagyban nehezíti, hogy a gyermek a gyökereit megismerhesse.

A várakozási idő Nagyban függ attól, hogy az örökbefogadni szándékozó párnak milyen kitételei vannak. Pl. akik

kizárólag kislányt fogadnak el, azok a statisztikák szerint sokkal többet várakoznak, mint azok akiknek nincs ilyen kikötésük. Ugyanez a helyzet a származási kikötésben is. Akik elfogadnak roma származású gyermeket, sokkal hamarabb kerülnek sorra, mint azok, akik nem fogadják el ezt.

A jelentkezés során dönteni kell arról, hogy milyen listákon szeretne szerepelni az örökbefogadó pár. Alapvetően a TEGYESZ-nél 2 lista van, megyei és országos.

A megyei listára az adott megyén belül született örökbefogadható gyermekek vannak.

Az országos listára azok a gyermekek kerülnek, akiknek megyén belül nem találtak családot.

Közvetítő szervezetek: A jelenleg hatályos törvények alapján az örökbefogadási procedúra csak közvetítő szervezet együttműködésével lehetséges. Közvetítő szervezet a TEGYESZ, illetve rajtuk kívül jelenleg 7 szervezet. Alfa Szövetség, Baptista Szeretetszolgálat, Bölcső Alapítvány, Együtt Az Életért Egyesület, Fészek Alapítvány, Gólyahír Egyesület, Várva Várt Alapítvány.

A TEGYESZ nyílt és titkos örökbefogadásokban, illetve jellemzően nagyobb gyermekek örökbefogadásában segít, bár pl. az inkubátoros babák is hozzájuk tartoznak.

A többi szervezet alapvetően nyílt örökbefogadásban segédkezik, és jellemzően újszülött korú gyermekeket segítenek új családba.

A sorszám Ez kb. minden örökbefogadni szándékozó vesszőparipája, utolsó szalmaszála, támasza, mindene. Azonban a sorszámról tudni kell, hogy csak egy viszonyítási alap. Az, hogy a megyei listán az 5265-ek vagyunk, nem azt jelenti, hogy 5264 gyermek örökbeadását kell megvárnunk, míg sorra kerülünk.

Ezt úgy kell elképzelni, mint egy szerteágazó fa, lebontva arra, hogy ki milyen gyereket szeretne örökbefogadni. Vegyünk az érthetőség kedvéért, egy példát:

fiatal pár, akik csak kislányt szeretnének, középkorú pár, akiknek nemi kikötésük nincs, de származási kikötésük van, és egy másik pár akiknek se nemi, se származási kikötésük nincs. A sorszámot jelentkezési sorrendben kapják, vagyis példánkban, a fiatal pár az 1-es, a középkorú a 2-es, és egy másik pár a 3-as.

Ha születik egy roma származású kisfiú, akkor az első két pár eleve nem kerülhet sorra, míg a 3. minden bizonnyal kiajánlást kap a baba örökbefogadására.

A rendszer hibái Na azokban nem szenvedünk hiányt.

Kezdjük ott, hogy minden TEGYESZ kirendeltségen, és minden gyámhivatalban más-más az ügyintézés menete. Ami érvényes a budapesti XV. kerületi gyámhivatalban, az nem biztos, hogy érvényes Zalakaroson is.Az ügyintézés során rengeteg papírt kell beszerezni, és a várakozás alatt ezeket a papírokat többször is be kell nyújtani.Egy határozat a jelenlegi törvények szerint 3+1 évig érvényes. A 3. év lejárta előtt jelezni kell az illetékes TEGYESZ-nek, hogy fenntartjuk az örökbefogadási szándékunkat. Ha letelik a +1 év, akkor az összes papírt, és az egész eljárást elölről kell kezdeni, kivéve a tanfolyamot.A kiajánlásnál, a gyámhivatali ügyintézéshez újra be kell csináltatni a környezettanulmányt. Friss születési és házassági anyakönyvi kivonatokat kell benyújtani, friss munkáltatói igazolást kell vinni, illetve friss orvosi igazolásnak is kell nálunk lennie.A folyamat során rengetegszer tapasztaltuk, hogy az ügyintézők túlterheltek, ezáltal feszültek, nem mindig tudják megválogatni a szavaikat, és helyesen sem sikerül olykor fogalmazniuk.A PTK nem mindig fogalmaz egyértelműen, a törvényt sajnos sokszor sokféleképpen értelmezik.Mindezek felett áll szerintem a legnagyobb hiba. Újszülött örökbefogadásánál a papírok aláírása után az életetadó meggondolhatja magát a gyermek 6 hetes koráig. Ez azt jelenti, hogy az aláírás után a gyermeket az örökbefogadó párnak haza kell hoznia a kórházból, de ha az életet adó az 5. hét 6.napján jelzi, hogy meggondolta magát és visszakéri a gyermeket, akkor vissza kell adni. Persze ennek is megvannak a törvényi feltételei, de a várakozás során találkoztunk olyan történettel, hogy a baba hazakerült, a kórházból, 3 hét múlva visszakérte az életet adó, és végül állami gondozott lett a baba.

Nagyon sokakban él tévesen az a kép, hogy az öröbefogadók biztosan nagyon válogatósak, hiszen rengeteg gyerek van, akik szerető családra vágynak. Azt viszont már kevesen tudják, hogy csak az a gyermek örökbeadható, akiről a szülei hivatalosan lemondtak (hivatalos lemondásnak számít a babamentő inkubátorba helyezés is), illetve az, akit a bíróság örökbefogadhatónak nyilvánít.

A valóságban nagyon kevesen mondanak le a gyermekükről, mert MAJD rendbe jövünk, és kihozzuk, MAJD látogatni fogjuk stb. Ez azonban az esetek túlnyomó többségében nem így történik. A gyermekek javarészt az életetadóktól viszonylag távolabbra kerülnek elhelyezésre, mely során az életetadó látogatási lehetőségei eleve korlátozottak.

Az örökbe adhatósági eljárás nagyon hosszú. A hatályos törvények szerint annál a gyermeknél, akinek szülője önhibájából felróhatóan 6 hónapig nem tartja a kapcsolatot indítható csak el az örökbeadhatósági eljárás. A gond nem csak azzal van, hogy 6 hónap rengeteg egy kisgyermek életében, hanem azzal is, hogy mindannyiszor újraindul, ahányszor a vér szerinti szülő akár csak egy képeslapot is ír a gyermeknek, vagy telefonál.

Vezessük le ezt is egy példán:

Adott egy újszülött gyermek, akiről nem mondtak le a vér szerinti szülei. Kikerül nevelőszülőhöz. Eltelik 6 hónap, a szülei nem érdeklődnek felőle, elindul az örökbeadhatósági eljárás, de mire megszületik a jogerős ítélet addigra megint eltelik legalább 6 hónap, de inkább egy év, s ebben az estben a gyermek már minimum 1,5 éves mire örökbeadható lesz.

Minél idősebb egy gyermek annál kevesebb esélye van az örökbefogadásra. Egy újszülött gyermekre várnak mondjuk 2000-ren, de egy 10 éves már vélhetőleg állami gondozásban fog felnőni.

Írásom során örökbefogadó párokról beszéltem, de a törvény megengedi az egyedülálló szülő örökbef