top of page

Oscar Wilde a "viktoriánus celeb"


Oscar Wilde, a viktoriánus kor megosztó személyisége már fiatal kamaszként elbűvölt. 12 éves voltam, amikor először láttam az Oscar Wilde szerelmei című filmet, és a Stephen Fry által játszott férfit azonnal szívembe zártam.

Wilde ott van minden műve mögött, más-más álarcban, minden szereplőjében megsokszorozza önmagát - Lukács Nikolett Oscar Wilde c. kötetének bemutatása

Wilde személyiségével, mind öltözködésével kitűnt kortársai közül

A filmkockákon egy egyszerű, kedves, érzékeny, és művelt férfi karaktere rajzolódott ki, aki balsorsára egy rossz korban született.

Nagy kockás tweedzakót hordott, páva kék nyakkendővel, és mindezt hullámos karimájú, enyhén félrecsapott kalappal egészítette ki.

Egyéniségéről úgy tartották, hogy vidám és boldog, nagy érzéke volt a humor iránt, és páratlan tehetsége arra, hogy kihasználja a pillanat minden örömét, és gyönyörét.

A konvenciókkal egész életében harcolt. Munkásságát tekintve Wilde a románc, a tündérmesék mestere, az ír legendák és mítoszok modern adaptátora volt. Olyan nyelvzseni, akiből kevés születik.

Wilde által megismerhettem Stephen Fry-t, majd általa P. G. Wodehouset. Fry ugyanolyan polihisztor, mint Wilde volt, úgy gondolom ha van reinkarnáció, nem véletlen ez a hasonlóság.:)

Az irodalmat mindig szerettem, hála két tanárnőmnek, Demeter Györgyinek és Kovácsné Kiss Csillának.

Hogy mi fog meg legjobban Wilde-ban? Munkáját egyfajta kettősség jellemezte, művészetében és „közemberiségében” tézisek és antitézisek találkoznak: férfiasság-nőiség, angol-ír sajátosságok, jó-rossz.

A bűn többféleképpen jelenik meg műveiben, de megállapítható, hogy számára az egyik legnagyobb bűn a közönségesség. Megvetette az angol képmutatást, melyet több vígjátékában is „pellengérre állított”. Wilde-ot csak a maszk érdekelte- gyűlölt mindent, ami kendőzetlennek akar tűnni. Mondván, hogy olyan nem létezhet.

Úgy tartotta mindig csak maszkokat láthatunk- a maszkok mögötti láthatatlant kevesek találhatják meg. Ezért művelnek veszedelmes dolgot azok, akik a látszat mögöttit, a szimbólumok értelmét, megfejtését keresik.

Wilde ott van minden műve mögött, más-más álarcban, minden szereplőjében megsokszorozza önmagát, mert az álarcok megválasztásának szabadsága, egyenlő a művész szabadságával.

Wilde számára az évek során az irodalmi műfajok sokasága nyílt meg, melyek mindegyikében maradandót tudott alkotni nemcsak egyéni stílusa, hanem mélyreható látásmódja, humora és cinizmusa miatt is.

Engem leginkább a sokszínűség és műveltség ragadott meg, mely művei olvasása során egyre jobban kezdett kibontakozni előttem.

A Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának elvégzése után ügyvédjelölt lettem, de elkezdtem a Doktori Iskola elvégzését is, majd 2 év múlva nappali tagozatos hallgató lettem. A PhD témám mellett sokat olvastam és ekkor írtam meg a „Sebastian Melmoth emlékezete” című tanulmányom, amely Wilde pereiről szólt.