• Macskamedve

Judith Butler: A transznők elleni erőszak egyszerre fakad a nőgyűlöletből és a transzfóbiából