top of page

Átnevelné LMBTQI híveit a lengyel katolikus egyház

LENGYELORSZÁG A Szivárvány Katolikusok Hálózata nyílt levelet írt a lengyel püspöki karnak, ugyanis LMBTQI híveit a lengyel katolikus egyház átnevelő terápiának vetné alá.


Közösségünknek különleges figyelemre, támogatásra és érdek-képviseletre van szüksége, nem pedig üldözésre.


Az LMBTIQ emberek egész Lengyelországban jogosan aggódnak egészségükért, anyagi és fizikai biztonságukért.

Idén augusztusban a lengyel püspöki konferencia kiadott egy dokumentumot, amelyben felhívja az LMBTIQ híveket, hogy vessék alá magukat úgynevezett konverziós terápiának, intézményeiket pedig arra, hogy támogassák ezeket a káros és hatástalan beavatkozásokat.


Erre válaszul a Szivárvány Katolikusok Közössége nyílt levelet írt öt nyelven (angol, spanyol, francia, olasz, lengyel), amelyet külön-külön eljuttatott minden lengyel püspök nyilvános e-mail címére. A levél így szól:


Testvéreinknek, a lengyel püspöki karnak,


A Szivárvány Katolikusok Közössége nevében írunk nektek. Mi szervezetek és egyének nemzetközi hálózata vagyunk, amely az LMBTIQ (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, interszex és queer) emberek és családtagjaik lelkigondozásáért, befogadásáért, méltóságáért és egyenlőségéért dolgozunk a Római Katolikus Egyházban és a társadalomban.


Mélységes aggodalommal figyeljük lengyelországi testvéreink sorsát, akik féltik a biztonságukat, különösen, mióta Duda elnököt még egy ciklusra megválasztották. Az LMBTIQ emberek egész Lengyelországban jogosan aggódnak egészségükért, anyagi és fizikai biztonságukért és azért, hogy képesek lesznek-e továbbra is aktívan hozzájárulni a társadalomhoz. Vannak, akik még jobban elidegenednek és a perifériára sodródnak, mert a papok és más egyházi személyek pusztán identitásuk miatt elutasítják őket.


Azért írjuk ezt a levelet, mert mélyen hiszünk abban, amit a Katolikus Egyház Katekizmusának 1931. pontja mond: „Az emberi személy tisztelete föltételezi ennek az elvnek a tiszteletben tartását: "minden egyes embernek a felebarátot -- kivétel nélkül -- úgy kell tekintenie, mint saját »alteregóját«, gondoskodva elsősorban az életéről és a hozzá szükséges eszközökről".” Reméljük, hogy pásztorokként minden tőletek telhetőt megtesztek, hogy biztosítsátok nyájatok minden tagjának a méltóságát és emberi jogait, beleértve LMBTIQ testvéreinkét. Ez egy különösen sérülékeny és fenyegetett közösség, amelynek különleges figyelemre, támogatásra és érdek-képviseletre van szüksége az egyház részéről.


Országotok világi törvényei miatt a lengyel LMBTIQ emberek a világ egyik legsérülékenyebb LMBTIQ közössége. Az emberi jogi szervezetek és a jólelkű emberek aggódva várják, milyen irányban fog haladni Lengyelország az elkövetkező években és hónapokban. Benneteket arra ösztönzünk, hogy tegyétek az LMBTIQ emberek és családtagjaik lelkigondozását és emberi jogait a lengyel püspöki konferencia prioritásává. Tagszervezeteink és barátaink támogatásukat és segítségüket ajánlják fel ahhoz, hogy megfelelően gondoskodhassatok ezeknek az embereknek és családoknak a biztonságáról.


Imádkozunk az igazságosságért, békéért és azért, hogy minden egyén megélhesse önmagát oly módon, hogy az Isten szeretetének tüköre legyen. Imádkozunk a lengyel katolikus egyház szolgáiért és vezetőiért, és azért a munkáért, amelyet Isten országának megvalósításáért végeztek.


Ezért nagy szomorúsággal hallottuk a Lengyel Püspöki Konferencia legutóbbi jelentését, amely közösségeinkben sok aggodalmat és szorongást keltett. Támogatjuk a lengyel és más európai LMBTIQ közösségeket, akik közösen lépnek fel ez ellen a rendkívül káros új dokumentum ellen. Ez a dokumentum ellentétes az Egyház tanításaival, amely szerint minden embert, különös