• Identitás Magazin

Mit üzen Szent István a melegeknek?

Frissítve: 2020. márc 28.


Modern államhoz modern családokra van szükség, akik nem kirekesztik, hanem elfogadják fiaikat és lányaikat, ha azok azonos neműt szeretnek, vagy úgy érzik, hogy más nembe születtek, mint a születéskori biológiai nemük.

A család fogalmának nem politikai, hanem társadalmi és egyéni szociális érdekeket kell szolgálnia, melybe mindazok beletartoznak, akik kölcsönös szereteten és tiszteleten alapuló életközösségben élnek, akár azonos, akár különneműekről vagy transzneműekről legyen szó.

Az azonos és transzneműeknek egyenlő jogokat kell biztosítani a házasság jogintézményének szabályozásakor, melyet ki kell terjeszteni az LMBT-közösség tagjaira, megnyitva előttük a lehetőséget, hogy azzal házasodjanak össze, akit szeretnek, és a heteroszexuálisokkal mindenben azonos jogok kedvezmények és juttatások illessék meg a közösséget.

Az azonos neműek gyermekvállalását segíteni kell, a nemi identitás, szexuális orientáció vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat ne legyen akadálya az azonos neműek vagy transzneműek örökbefogadásának szülői alkalmasság esetén.

Szent István és nemzettsége a legjobbat akarta népének a magyar embereknek, azért vette fel a keresztséget, hogy a lovas nomád nép nyugati mintára modern európai államot hozzon létre a Kárpát-medencében, az új hazában, melynek a melegek, leszbikusok, transzneműek, queer és interszexuálisok is részesei.

#SzentIstván #politika #államalapítás

0 hozzászólás

1/12

Head 3