• Talabos Dávidné Dr. Lukács Nikolett

„Korlátolt személyi jogok” – 1. rész


Most következő cikksorozatunkban az LMBTQI személyek családjogi helyzetéről szeretnénk tájékoztatást adni.

Az LMBTQI személyek házassági és gyerekvállalási lehetőségei Magyarországon

A bejegyzett élettársi kapcsolat előrelépés, de kizárja a közös örökbefogadást

Az LMBTQI személyeket legjobban érdeklő témák a bejegyzett élettársi kapcsolat és a gyerekvállalás lehetőségei.

Jogászként több LMBTQI személyeket érintő családjogi kutatásban vettem részt, ezért is nagy öröm számomra, hogy segítséget nyújthatok a téma iránt érdeklődőknek.

Az LMBTQI személyek számára a házasság lehetősége sajnos nem lehetséges a jelenlegi hazai jogi szabályozás szerint, helyette a Béktv. (2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról), valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:514§-a által szabályozott bejegyzett élettársi kapcsolat létesíthető.

Megjegyezni kívánjuk, hogy bár a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése előrelépés a sok évszázados büntetőjogi szankciók alkalmazásához, valamint az LMBTQI személyek polgári jogi értelemben vett tudomásul nem vételéhez képest, a Béktv. 3. § (2) bekezdése kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a bejegyzett élettársakra a házastársak általi közös gyermekké fogadásra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak, amely rendelkezések szintén az Alaptörvénybe, a nemzetközi és európai uniós jogba ütköznek, sértik a családi élethez és a magánszférához való jogot (VI. cikk (2) bekezdés, a gyermekvédelemhez és gondoskodáshoz való jogot (XV. cikk (1) bekezdés), valamint az egyenlő bánásmód követelményét (XV. cikk (1)-82) bekezdés).

Mik tehát a legfőbb különbségek a házassághoz képest?

• A bejegyzett élettársak nem vehetik fel egymás nevét

• Nem fogadhatnak közösen örökbe

• Aem vehetnek részt mesterséges megtermékenyítésben

• Az anya bejegyzett élettársa nem lesz automatikusan a születendő gyermek szülője

Mindezekhez kapcsolódóan az általam áttekintett kutatások során megállapítható volt, hogy az LMBTQI személyek az alábbi jogok elnyerését szeretnék leginkább:

• A partner gyermeke örökbefogadása lehetőségének megteremtése • A közös örökbefogadás bevezetése • Olyan iránymutatások az örökbefogadásra való alkalmasságról, amelyek kitérnek a szexuálisirányultságon és nemi identitáson alapuló megkülönböztetés tilalmára • A mesterséges megtermékenyítés lehetővé tétele azonos nemű nő- párok számára • A béranyaság lehetőségeinek újragondolása, megfelelő, szigorú szabályozás melletti törvényesítése

Következő cikkünkben ezen lehetőségek jelentését és jelenlegi hazai jogi szabályozásukat mutatjuk be.

#melegapák #gyermekvállalás #házasságiegyenlőség #melegházasság #LMBTjogok #család #queerinfo #szivárványcsalád

0 hozzászólás